21 d’abril de 2016. Comissions Informatives. Nota del regidor.

La inclusió de clàusules socials en la contratació és una manera de corregir desigualtats socials, pal·liar efectes nocius sobre el mediambient o potenciar la igualtat efectiva d'oportunitats.

Avui ens hem tornat a reunir les respectives Comissions Informatives per dictaminar aquells punts que aniran a l’ordre del dia del Ple de dijous de la setmana vinent. En aquest sentit us avanço que el nostre Grup, conjuntament amb MES i CUP, hem presentat una proposta per aprovar un protocol per a la inclusió de clàusules socials en les contractacions públiques que faci l’Ajuntament. En aquest sentit, entenem que cal definir aquestes clàusules com a una eina per treballar la inclusió d’aspectes socials, ètics i mediambientals en processos de contractació pública. És una manera de corregir desigualtats socials, pal·liar efectes nocius sobre el mediambient, o potenciar la igualtat efectiva d’oportunitats, en conseqüència, és una manera de vetllar per dur a terme diversos objectius polítics, entre ells, l’inserció de persones en situació d’exclusió social, o risc d’exlusió, l’estabilitat laboral, l’igualtat efectiva entre dones i homes, el respecte al medi ambient, la seguretat i salut en el treball i altres que es puguin determinar. També s’han presentat altres iniciatives, com la proposta de la CUP per sol·licitar que es tonri a donar ús públic al pati de l’edifici de l’Ajuntament per fer exposicions d’artistes locals, o una de CiU per demanar l’ordenació de l’esplanada del Port i l’accés a Cala Jonca. En tots dos casos, i en espera del que decidim plegats dimarts vinent a la reunió del grup, m’he abstingut en la votació. En el tema de les mocions he anunciat la nostra adhesió a les tres que ha presentat l’equip de govern i que prèviament ja vam comentar en el si del grup. Aquestes tres mocions fan referència al suport al Banc d’ADN per a les identificacions de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil; una altra per fer front a l’estigma i la discriminació relacionars a l’epidèmia del VIH/SIDA, i la tercera d’elles per reclamar al Govern de l’Estat espanyol l’anul·lació de de tots els judicis sumaríssims duts a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme a la nostra ciutat. També s’ha presentat una moció més, aquesta per part de la CUP, de suport als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir. En espera del que decidim plegats dimarts vinent a la reunió del grup m’he abstingut en la votació. Altres temes que s’han tractat han estat l’aprovació inicial de la derogació de l’ordenança municipal reguladora de subvencions per a diverses finalitats dins de l’àmbit de competència municipal i, alhora, hem procedit a la aprovació inicial de la base 30ª del pressupost, aquella que fa referència al procediment de subvencions, i que haurà de servir per millorar la atenció a les entitats en aquest aspecte important de les subvencions competència del consistori. També hem aprovat inicialment: la pròrroga del contracte per al servei d’abalisament de les zones de banyistes i camps de boies, la convocatòria del nou contracte de gestió del cementiri municipal i la modificació del conveni per a la cessió de l’ús de la Casa Irla a la Fundació Josep Irla.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »