→31 de març de 2016. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

L'equip de govern (TSF, ERC i PSC) dóna l'esquena a una moció que demanava que l'estabilitat en l'ocupació estigui present en la responsabilitat social que té l'Ajuntament.

L’ordre dia d’aquest mes de març arribava farcida de mocions. La primera, presentada pel govern, feia referència al rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi de les persones refugiades. La moció ha estat aprovada per unanimitat i, si bé el nostre també ha estat favorable, finalment hem decidit no adherir-nos a la mateixa com a signants. El motiu? Perquè entenem que en un tema com aquest, que sobrepassa àmpliament les competències municipals i que ha de tenir per damunt de tot un caràcter de consens, les formes que ha fet servir el govern per presentar-la: per la via d’urgència i sense debat previ no han estat les més adients. Al nostre entendre, i com per exemple es va fer amb motiu de la moció de suport a l’acollida de població refugiada, s’hauria d’haver donat opció a cada grup a fer les seves aportacions i, a partir d’aquí, elaborar un text conjunt; o bé, si això resultava massa laboriós, es podia haver agafat una moció genèrica que aglutini pes institucional i sigui reconeguda per totes les forces polítiques, en aquest sentit nosaltres vam demanar que s’aprovés la moció que ha elaborat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i que avui ja té el suport ampli de nombrosos ajuntaments.

La segona, presentada per CiU, tenia a veure amb la rehabilitació de les cases del Baldiri com habitatges socials. Aquest ja és un tema recurrent, com ha manifestat el nostre regidor que, en la seva intervenció, ha demanat al govern que fixi d’una vegada les seves prioritats i que es concreti d’una vegada alguna actuación concreta al respecte de la problemàtica de l’habitatge social al nostre municipi. La moció, amb els vots favorables de CiU, GdC i MES, l’abstenció de la CUP i els vots en contra de TSF, ERC i PSC, no ha prosperat.

La tercera moció, també de CiU, demanava un nou transvasament de sorra de la platja de Sa Riera de Begur cap a la nostra platja; en aquest sentit, i davant la possibilitat plantejada pel govern de fer un drenatge de la sorra de la pròpia badia, cosa que repercutiria en una millor opció mediambiental, el nostre grup s’ha abstingut. La moció, amb els vots en contra de TSF, ERC i PSC i la abstenció de GdC i la CUP, no ha prosperat.

La quarta de les mocions, aquesta presentada conjuntament per GdC, MES i la CUP, tenia com a finalitat garantir que les empreses concessionàries de serveis o treballs per compte de l’Ajuntament no usin les condicions laborals per rebaixar costos i d’aquesta manera fer la seva oferta més atractiva; i, al mateix temps, que l’Ajuntament valorari la possibilitat d’establir mecanismes en les licitacions pels quals no es podran aplicar a la lleugera certs mecanismes que contempla l’última reforma laboral. La moció, que en definitiva apostava perquè l’estabilitat en l’ocupació estigui present en la responsabilitat social que l’Ajuntament tingui cap a la seva ciutadania, no ha prosperat gràcies als vots en contra del govern (TSF, ERC i PSC). Lamentablement, i en una intervenció més pròpia de pensaments neoliberals que altra cosa, el portaveu del govern (ERC) ha qualificat la moció de frivolitat política i demagogia “esquerrosa”.

La cinquena de les mocions, presentada pel nostre grup, reinvindicava, com ja han fet municipis veïns com Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro, Palafrugell o La Bisbal, una revisió en el nou model de transport sanitari urgent que des del passat 19 de gener és d’aplicació a la comarca. Considerem que les emergències han de ser ateses per un equip complet amb tot els seus membres i que el temps en situació d’emergència és vital. Som coneixedors que, malgrat que el nostre municipi ha mantingut el servei d’ambulància, altres municipis de la comarca no han tingut la mateixa sort. Tanmateix, cal recordar que s’ha vist afectat de manera generalitzada el servei nocturn i que aquest estiu quedaran afectades altres poblacions per la desaparició d’unitats d’ambulància, conseqüència del nou concurs públic i del canvi de model. A més, entenem que tota aquesta problemàtica s’agreujarà precissament amb l’arribada de l’estiu, donat que estem en una important zona turística amb moltes poblacions i amb molts nuclis allunyats i que augmenten de forma notable els seus habitants. Curiosament, i a diferència dels municipis veïns possiblement també afectats, l’equip de govern ha decidit votar en contra la moció, segons ells, en un exercici de “responsabilitat” política. La moció amb els vots favorables de CiU, GdC, MES i CUP i en contra de TSF, ERC i PSC, tampoc ha prosperat.

La sisena de les mocions, també presentada pel nostre grup, feia referència al cementiri municipal i la reformulació dels serveis funeraris. En aquest sentit, la nostra moció demanava que l’Ajuntament fes, abans d’atorgar el nou contracte del cementiri municipal, un estudi acurat per conèixer el cost real que hauria d’assumir en cas de gestió directa del cementiri i com aquesta gestió podria repercutir en el preu final. Al mateix temps, entenem que seria convenient estudiar quins serveis funeraris, al marge del propi cementiri municipal, podrien ser assumits en un futur per l’Ajuntament. El text de la moció també esmentava que l’entitat que presti els serveis funeraris faciliti a l’Ajuntament informació actualitzada sobre totes les prestacions i tots el preus que realitza, d’aquesta manera es podrien establir mecanismes de publicitat actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar d’aquesta informació. La moció ha obtingut els vots favorables de GdC, MES i CUP i en contra de CiU, TSF, ERC i PSC.

L’última de la mocions, presentada pel grup MES, feia referència a la implantació del projecte “no puc esperar” per a les persones afectades de malalties inflamatòries intestinals. Aquesta moció ha tingut l’unanimitat del Ple que, en un altre ordre de coses, també ha procedit ha aprovat les corresponents bonifiacions de l’impost sobre construccions, s’ha donat compte de la liquidació consolidada del pressupost 2015 i del pla econòmic financer i redimensionament 2015-2016. També s’ha plantejat aprovar provisionalment, per segona vegada, els documents que formen part de la modificació puntual de POUM – 25: Sector Bujonis Nord SMU-03 i accessos que incorporen les esmenes d’errades materials detectades. Finalment, s’ha aprovat la proposta de nomenament de la Junta Tècnica del Museu d’Història de la ciutat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »