El conflicte laboral amb la Policia Local s’enquista

El conflicte laboral amb la Policia Local s’enquista

Des del nostre Grup municipal encoratgem a les parts perquè trobin, en bé de la nostra ciutat, una sortida dialogada al conflicte.

Si en el seu dia ens vam manifestar davant l’acomiadament d’una treballadora de la residència geriàtrica, avui, davant d’un conflicte laboral de proporcions majors i que ja fa molt temps que dura, no tindria sentit que el nostre Grup romangés callat. El conflicte laboral que la Policia Local arrosega porta ja massa temps com que per què ara tingui una solució fàcil i ràpida. En tot cas, i en línia al que ja va dir el nostre regidor en el Ple, entenem que qualsevol solució que d’entrada passi per treure part del salari a una majoria dels treballadors i treballadores de la policia municipal és una solució dolenta. I a més, és una solució que políticament arriba en mal moment després que l’equip de govern haci fet efectiva, a partir d’aquest mes de març, una nova dedicació exclusiva, demostrant-se que en cap cas estem davant d’un problema de falta de liquiditat. El problema, doncs, és d’interpretació i de voluntat política. El nostre Grup entén que si estem davant d’una suposada il·legalitat comesa pel govern anterior, tal i com afirma l’actual equip de govern, el primer que hauria d’haver fet aquest nou govern, en comptes d’obstinar-se com ha fet amb la baula més feble de l’acord que són els propis treballadors i treballadores, és sortir de dubtes i portar l’acord als tribunals; això si, mentrestant sense menyspreu del mateix, és a dir, abonant les quantitats pactades. Entenem que deixar, com ha fet, que siguin els propis treballadors i treballadores, en la seva qualitat de persones afectades, les que hagin de prendre la iniciativa de judicialitzar el conflicte (cosa que sembla que ja han fet) sabent que, al mateix temps, se’ls treurà aquesta part del salari és, com a mínim, una actitud reprotxable. El ridícul que pot fer la ciutat si al final el jutge els hi acaba donant la raó serà majúscul. Per tant, i vist tot l’enrenou que genera judicialitzar conflictes laborals, pot ser el més adient hauria estat, sense reduir la nòmina del personal que els temps actuals no estan per a més retallades, fer que el complement objecte del conflicte es mantingui com absorbible i, al mateix temps, avançar, quan abans millor, en una nova adequació dels llocs de treball (complement específic) i fent que aquesta nova valoració, perquè s’ajusti a criteris objectius i no pugui ser posada en dubte, la faci una auditoria externa. Des del nostre Grup municipal encoratgem a les parts perquè trobin, en bé de la nostra ciutat, una sortida dialogada al conflicte.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »