L’assemblea ratifica el NO als pressupostos

L’assemblea ratifica el NO als pressupostos

La formació no dóna per tancat el debat i continua reclamant uns pressupostos més transparents, participatius i no tan cars en retribucions de càrrecs electes.

No voler dotar un fons de contingència per a imprevistos de caire social; no concretar a curt termini cap mesura per afrontar la problemàtica de l’habitatge social; no acceptar cap compromís per avançar cap a uns pressupostos participatius en el capítol de les inversions públiques; no preveure tampoc cap inversió per al nou IES o per a la protecció de la zona marítima de Port Salvi; tenir seriosos dubtes sobre si les partides destinades a serveis socials i atenció a les persones seran suficients per cobrir les necessitats reals del municipi; la negativa a limitar en 1.200 euros mensuals les quantitats que els regidors i les regidores de govern perceben per assitències a les reunions dels òrgans de direcció; o bé, la no dedicació exclusiva de l’alcalde malgrat tenir assignat un salari anual de 45.000 euros, han estat alguns dels elements que l’assemblea ha avalat com a vàlids per argumentar el vot negatiu del nostre regidor.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »