Acomiadament injust d’una treballadora de la residència municipal

Acomiadament injust d’una treballadora de la residència municipal

Guíxols des del Carrer exigirà que s'apliquin clàusules de responsabilitat social, relatives a matèries laborals, en totes les empreses vinculades al consistori.

Davant l’acomiadament improcedent d’una treballadora de la residència geriàtrica, Guíxols des del Carrer plantejarà que s’apliquin clàusules de responsabilitat social vinculades a l’estabilitat laboral en totes les empreses amb participació, directa o indirecta, de l’Ajuntament. L’administració pública, també la local, té la responsabilitat d’afavorir la cohesió i la justícia social. La qualitat de les condicions de treball i l’estabilitat laboral han de ser, en aquest sentit, prioritats polítiques a salvaguardar. El recent acomiadament d’una treballadora de la residència geriàtrica Sant Feliu Gent Gran, gestionada per la Fundació Guíxols Surís però amb la titularitat pública de l’Ajuntament de la ciutat, és un clar exemple de que no ha de ser. La passivitat demostrada per l’equip de govern ha estat determinant perquè l’empresa faci fora a una treballadora aplicant lúltima reforma laboral, concretament en la modificació de l’article 52.d que justifica l’acomiadament a partir de l’acumulació del 20% bimensual de la jornada de faltes d’assistència, malgrat que aquestes tinguin justificant mèdic. Aquest articulat, com altres de última reforma laboral que va aprovar el PP, no només han estat objecte de controvèrsia per part del Tribunal Suprem, sinó que els recents acords marc de negociació col·lectiva conviden a les respectives comissions paritàries a la seva no aplicació; de fet, totes les forces polítiques, exceptuant lògicament el PP, han adquirit compromisos electorals que van en el sentit de derogar la reforma laboral. En aquest escenari, doncs, no és procedent que l’equip de govern no haci fet res per impedir un acomiadament del tot injust. Per això, i en el decurs del proper Ple, el nostre grup plantejarà que en totes les empreses amb participació municipal, sigui aquesta directa o indirecta, s’apliquin clàusules de responsabilitat social relatives a matèries vinculades a les condicions laborals. L’acomiadament ha de tenir sempre una entitat i un abast prou important com per ser acceptat, atès, bàsicament, les greus conseqüències que per a les persones se’n deriven.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »