→28 de gener de 2016. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

El govern de la ciutat ha tombat la nostra proposta d'elaboració municipal d'un Pla Estratègic de Transparència

28 de gener de 2016. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

El Ple ha aprovat definitivament els pressupostos municipals d’aquest any. Guíxols des del Carrer, i després de no haver estat acceptada ni una de les esmenes presentades, ni tampoc, cap de les al·legacions fetes, ha mantingut el seu vot contrari als mateixos. Com bé ha explicat el nostre regidor, Jordi Lloveras, el vot en contra s’argumenta a partir de tres elements prou importants per a la formació: el primer, és que són uns pressupostos gens participatius (a banda de no acceptar ni una de les esmenes plantejades pels grups de l’oposició, queda palès que no hi ha la més mínima intenció d’avançar cap a un model de pressupost participatiu amb la ciutadania -malgrat que dos dels tres partits polítics que formen part del govern ho portaven en el seu programa electoral-); el segon, són uns pressupostos poc transparents (els grups a l’oposició vàrem tenir només quatre dies, inclosos dissabte i diumenge, des de l’entrega de la documentació fins a la celebració del debat, a més, no se’ns va contestar ni una de les moltes preguntes que vam formular durant el debat, tot plegat, sense obviar que a data d’avui els pressupostos continuen sense ser accesibles des del portal municipal de la transparència); i tercer, perquè són uns pressupostos cars des d’un punt de vista de les retribucions als càrrecs electes (al nostre entendre la quantitat que percerb algun regidor amb dedicació exclusiva és excessiva, tampoc compartim que el considerable salari que rep l’Alcalde equivali a una dedicació parcial i no exclusiva i, finalment, no avalem que els regidors de govern puguin rebre indemnitzacions mensuals per assistència a reunions superiors als 1500 euros).

Un altre dels punts que s’han debatut en el Ple ha estat el de la moció que ha presentat el nostre grup referent a la llei de transparència. Lloveras ha proposat l’elaboració municipal d’un Pla Estratègic de Transparència amb la finalitat de millorar el Portal estrenat fa poc dies, i també, crear un Registre de grups d’interès de Sant Feliu de Guíxols, on s’inscriguin totes les persones, empreses, entitats i organitzacions que, treballant per compte propi, participin en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques, els serveis i les obres municipals. Un altre dels aspectes que ha proposat Lloveras ha estat la creació de les Cartes de Serveis, documents públics que recullin informació puntual i actualitzada de cadascun dels serveis que ofereix l’Ajuntament. Finalment, i com era de preveure, la moció no ha prosperat amb els vots favorables de CiU, GdC, MES i CUP però en contra de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC).

La segona de les mocions debatudes avui, també a iniciativa del nostre grup, té com objectiu col·laborar en l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia, especialment entre les persones més joves. La moció, i a banda d’exigir a la Generalitat la implementació efectiva de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i per a eradicar l’homofòbia i la transfòbia en tots els àmbits de la societat, tenia com a punt de referència promoure programes de coeducació dirigits als centres educatius de la ciutat, no obstant, i des d’una aportació del govern, s’ha millorat el text per tal de desenvolupar un treball conjunt entre l’ajuntament, les entitats socials, els centres educatius i els espais juvenils que tingui per objectiu el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, la prevenció de l’assetjament als centres educatius, als espais de lleure i espais juvenils. El reconeixement també de la diversitat i pluralitat de les famílies, principalment les homoparentals. I en definitiva seguir treballant des de la coeducació, la pedagogia i els valors de convivència per eradicar l’homofòbia i la transfòbia. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

En un altre dels punts s’ha aprovat, també per unanimitat, una proposta del govern per reconèixer oficialment el greuge que l’ajuntament va causar a Rafael Patxot i Jubert durant el règim franquista. Patxot, veí de Sant Feliu de Guíxols i que fou un important mecenes cultural i científic va morir a l’exili a Ginebra l’any 1964. La proposta fa que la ciutat li faci una reparació moral dels greuges patits en un període històric trist i dolorós per als defensors de la democràcia i les llibertats com el de la dictadura.

En els punts de l’ordre del dia referents al nomenament d’un vocal del Consell Rector de l’emissora municipal i de la aprovació de les normes d’organització del funcionament de l’escola de música, el nostre grup s’ha abstingut. En l’argumentació del vot, Lloveras ha explicat que els actuals organismes autònoms, emissora i escola de música, necessiten d’una lectura i posterior debat dels seus estatuts per actualitzar-los, entre altres coses, a noves maneres de prendre decissions i no fer-ho amb el sistema actual d’elecció de vocals i aprovació de normes “a distància”, com l’ha definit el nostre regidor. 

Finalment, el Ple també ha aprovat qüestions referents a la pròrroga, per aquest any, del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat pel manteniment del programa de mediació per al lloguer social d’habitatges o el document únic de protecció civil municipal de la ciutat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »