→16 de desembre de 2015. Comissions Informatives i Junta Portaveus. Nota del Grup.

El Ple de dimarts vinent resoldrà les al·legacions a les ordenances fiscals. Al final s'han presentat 23 al·legacions.

Avui s’han tornat a reunir les respectives Comissions Informatives per dictaminar aquells punts que aniran a l’ordre del dia del Ple de dijous. Els principals temes que hi aniran seran:
-Encàrrec de gestió al Consell Comarcal per a l’actualització alfanumèrica i gràfica de les alteracions físiques dels béns immobles.
-Aprovar la desestimació de l’Horta de Can Negre (al costat del tennis) com a espai d’aparcament públic.
-Acceptar, inicialment, les al·legacions presentades al projecte del parc natural de Bujonis.
-Finalment s’ha decidit convocar, per dimarts vinent i a continuació del ple ordinari de desembre, un ple extraordinari per debatre i aprovar els pressupostos per a l’any vinent i resoldre les al·legacions que s’han presentat a les ordenançes fiscals. En total s’han presentat un total de 23 al·legacions, 22 per part de ciutadans i ciutadades i 1 per part d’un grup municipal.
Al marge d’aquestes qüestions, el nostre grup ha plantejat també algunes altres qüestions, com per exemple, la regulació i el bon funcionament de la calefacció en el Pavelló Municipal d’Esports de La Corxera, o bé, la preocupació pels canvis organitzatius que el Sistema d’Emergències Mèdiques implantarà pròximament a tot el territori del Baix Empordà.
La Junta de Portaveus, en el seu torn i al marge d’aprovar l’ordre del dia del Ple, ha mantingut un ampli i intens debat sobre la problemàtica que aquests dies ha esclatat al voltant de la Policia Local. En aquest sentit pensem que cal actuar amb la responsabilitat i la transparència que la gestió de govern exigeix i, al mateix temps, amb el tarannà i la comprensió que tota acció de govern mereix. I sobretot, pensem que cal fer-ho a través dels mecanismes establerts, sigui la Mesa de Negociació, la Comissió Paritària o la Comissió d’Adeqüació de Llocs de Treball.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »