→26 de novembre de 2015. Comentaris al Ple. Nota del Grup.

Finalment s'ha aprovat la nostra moció que dóna el tret de sortida a la possibilitat de fer tarifació social en els preus públics dels serveis i les activitats municipals.

Aquest dijous s’ha celebrat el Ple municipal ordinari del mes de novembre que presentava, com a punts més destacats, els següents:

-MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA DE PROPOSTA DE MESURES A INCLOURE A LA LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE

S’ha aprovat, com era previsible, per unanimitat. La moció, entre altres coses, insta als governs a aplicar mesures de segona oportunitat, com són la dació en pagament o l’eliminació automàtica de les clàusules declarades abusives per sentències del Tribunal Superior de Justícia de la UE. També insta a fomentar el lloguer social i digne, d’acord amb la recent Llei 24/2015, i a impedir els talls de subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. En un altre apartat, la moció proposa la creació d’un observatori de l’habitatge per fer censos periòdics d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques d’habitatge i elaborar informes al respecte.

-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS FITXERS DE DADES DE CARACTER PERSONAL

S’ha fet aquesta modificació necessària per actualitzar, d’acord amb la normativa vigent en el tema de la protecció de dades i la transparència, les ordenances municipals al respecte. S’ha aprovat per unanimitat.

-MODIFICACIÓ PER A L’ANY 2016 DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2012-2016

Una breu exposició del regidor delegat ha servit per situar, més o menys, els equipaments de les platjes de la ciutat. A destacar l’habilitació els espigons per facilitar un millor passeig a peu, el canvi de ubicació del punt d’arribada i partida dels Creuers i la implantació de l’un servei de biblioteca a la platja. La modificació ha estat aprovada per unanimiat, malgrat certs dubtes per part de l’oposició.

-MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOLIDÀRIA I SOCIAL

Aquesta moció, presentada per la CUP amb la nostra adhesió, s’ha aprovat finalment per unanimitat. En la mateixa es demostra la voluntat de l’Ajuntament de contribuir al creixement de l’economia social i solidària i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors a partir de la creació d’espais comuns que permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos.

-MOCIÓ PER A L’ESTUDI DE LA TARIFACIÓ SOCIAL DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Aquesta moció, presentada pel nostre grup amb l’objectiu d’implementar progressivament en el municipi la tarifació social, és la segona vegada que es presenta, després que en l’anterior Ple es consensués deixar-la aparcada per a un millor estudi. Aquesta nova moció transaccionada de la primera, més lleugera en la part expositiva, recull, no obstant, la mateixa idea principal: treballar el desenvolupament de propostes en matèria de tarifació social en el preu públic dels serveis i activitats municipals. Finalment, però, l’equip de govern ha proposat una nova transacció sense acceptar la creació específica d‘una comissió d’estudi i proposant que el debat i l’estudi dels temes de tarifació social es facin, en primera instància, en el marc de la pròpia comissió d’economia i organització. La moció ha prosperat per unanimitat.

-MOCIÓ DE SUPORT PER LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

La moció ha prosperat amb el vot en contra del PSC, l’abstenció de GdC i els vots favorables de CUP, MES, CiU, ERC i TSF. En un post diferenciat es transcriu la intervenció del nostre regidor explicant l’abstenció del seu vot. Una abstenció que va ser decidida en la reunió oberta que la plataforma va fer el dimarts anterior al Ple.

-MOCIÓ PER A L’ERADICACIÓ DE L’ÚS DEL GLYFOSFAT EN LES TASQUES MUNICIPALS DE JARDINAERIA

Finalment no ha prosperat aquesta moció que ha comptat amb els vots favorables de CUP, MES i GdC, l’abstenció de CiU i els vots en contra de PSC, ERC i TSF.

-MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER APLICAR ELS AJUTS PER IBI A LES DIFERÈNCIES ENDARRERIDES OCASIONADES PER LA REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Sens fa dificil com a Grup veure la relació entre l’increment en el rebut de l’IBI per revaloritzacions cadastrals i els ajuts al mateix per situacions de vulnerabilitat enconòmica. Potser el més adient, ha argumentat el nostre regidor, seria esperar a analitzar els resultats d’enguany sobre les ajudes, fer la projecció pressupostària pel 2016 i, sense més demora, fer la nova convocatòria d’ajuts pel 2016. La moció ha decaigut amb els vots a favor de MES i CiU, les abstencions de CUP i GdC, i els vots en contra de PSC, ERC i TSF.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »