En marxa el procés de presentació d’al·legacions a les ordenances fiscals

En marxa el procés de presentació d’al·legacions a les ordenances fiscals

El propòsit d'aquestes trobades és que sigui la pròpia ciutadania la que, a partir de la seva participació, presenti a l'Ajuntament les al·legacions que consideri adients.

Ahir es va fer la primera de les trobades obertes organitzades per Guíxols des del Carrer amb l’objectiu de presentar al·legacions ciutadanes a les ordenances fiscals 2016. Les persones que hi van participar van conèixer les ordenances aprovades recenment pel govern de la ciutat, i a continuació, van poder debatre i decidir sobre aquelles qüestions que pel seu interès podrien ser susceptibles de ser una al·legació.

Cal destacar algunes de les reflexions que van sortir en el debat:

-No té molt sentit aprovar durant el mes de novembre les ordenances fiscals i, en canvi, les ajudes que es donen a les famílies més desfavorides econòmicament per poder fer front al pagament de les mateixes, aprovar-les els mesos de maig o juny. La idea és que els dos processos vagin en paral·lel i es debatin junts, ja que no es pot dissociar un de l’altre.

-La situació de precarietat econòmica que la crisi ha imposat entre molts veïns i veïnes de la nostra ciutat fa que a vegades famílies es quedin a fora de les ajudes per no haver tingut possibilitat de satisfer algun deute pendent amb l’hisenda municipal. Caldria agilitzar aquests processos i, quan es demostri una incapacitat econòmica demostrada, aplicar acords singulars perquè la persona afectada pugui igualment beneficiar-se de l’ajut o subvenció.

-Aquesta mateixa precarietat econòmica que la crisi ha imposat fa que sigui adient articular mesures a favor de les persones más necessitades. El lloguer social forma part d’aquestes mesures que cal potenciar; més encara, quan és coneguda la falta d’aquest tipus de modalitat d’habitabilitat en el nostre municipi. Un lloguer social que estingui en consonància amb els ingressos de les persones demandants, però també, que pugui aportar incentius als propietaris de vivendes que decideixin posar-les a la borsa de lloguer social. Incentius com una bonificació de la quota íntegra de l’IBI de la vivenda cedida en un percentatge que podria ser del 30% o 50% en funció de si són tres o cinc anys, respectivament, la durada del contracte de lloguer social.

-Els habitatges de protecció oficial són una opció que ofereix forces avantatges a l’hora d’adquirir una vivenda, per això caldria fomentar-ne la seva construcció. Una manera de fer-ho podria ser augmentant la bonificació de l’IBI quan sobre els immobles objecte de bonificació s’hi construeixin habitatges de protecció oficial.

Amb tot aquest material, i les aportacions o els suggeriments que anem rebent aquests dies (les podeu fer arribar per correu electrònic guixolsdesdelcarrer@gmail.com , o bé, a través de missatge en el facebook https://www.facebook.com/guanyemguixols/?ref=h ) es farà una nova reunió el dimarts vinent (dia 17/11, a les 7 de la tarda, en el local del C/ Sant Ramón). En aquesta segona trobada oberta, i en cas de consens, ja es portaria a aprovació un text amb les al·legacions ciutadanes per, una vegada aprovades en assemblea, donar-lis la màxima difusió possible entre la ciutadania amb la finalitat que sigui aquesta mateixa ciutadania la que finalment les presenti a l’Ajuntament.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »