→05 de novembre de 2015. Comentaris al Ple extraordinari. Nota del Grup.

Guíxols des del Carrer se suma a la moció en suport al President de la Generalitat en el procés del 9N; però rebutja la figura d'Artur Mas, cap d'una Convergència pressumptament corrupta i capdaventera en retallades socials.

La mala praxi del govern ha fet que avui, una setmana després del últim Ple, aquest s’hagi hagut de reunir novament per debatre i aprovar, o no, els temes que van quedar pendents.

-Modificacions a l’Ordenança fiscal nº 11, reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis d’interès general. Segons ha explicat el govern hi ha una sentència del TSJC que, avalada per una Directiva Europea, exclou a la telefonia mòbil del pagament de les taxes per aprofitament d’espai públic, bàsicament, al no ser les propietàries de les xarxes físiques, que són de telefonia fixa. La modificació, doncs, s’ha fet per adaptar l’ordenança a aquesta nova jurisprudència. En la seva intervenció el nostre regidor, Jordi Lloveras, ha situat que de vegades una qüestió com aquesta, per més legal que sigui, no és justa i ha argumentat la seva abstenció: “…que una sentència del TSJC, emparada en una Directiva Europea, exclogui a les companyies de telefonia mòbil del pagament de la corresponent taxa als ajuntaments per aprofitament de domini públic és, com a poc, vergonyós, més encara si ens atenem als seus milionaris beneficis i a les seves ridícules aportacions al bé comú.” Dir que el cost que aquesta modificació tindrà per a les arques municipals serà d’uns 5.000 euros . Aquest punt s’ha tancat amb les abstencions de CUP, MES i GdC i els vots favorables de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC) i CiU.

-Modificacions a l’Ordenança fiscal nº 9, reguladora de taxes urbanístiques per prestació de serveis d’ordre urbanístic i per a la realització de la tramitació administrativa. La modificació no fa més que adaptar la nomenclatura actual a la legislació vigent i la seva aplicació no té conseqüències enconòmiques atès que les quanties són les mateixes. La modiicació s’ha aprovat amb les abstencions de CUP, MES i GdC i els vots favorables de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC) i CiU.

-Moció per sol·licitar un procés de participació ciutadana per decidir l’emplaçament del nou aparcament. El nostre Grup va decidir, finalment, adherir-se a aquesta moció presentada per CiU i MES. El motiu no és altre que, per definició, la nostra plataforma està sempre oberta a processos de participació ciutadana. Altra cosa és, i en el tema concret de la construcció d’un aparcament en el passeig, que ens mantenim en allò mateix que dèiem en el nostre programa electoral: “Rebutjarem el projecte d’aparcament soterrat del passeig. Reivindicarem un procés participatiu on es considerin totes les possibilitats per facilitar aparcaments en els mesos i dies punta. Treurem del calaix el projecte consensuat anys enrere per fer un aparcament amb tres nivells darrera lLa Corxera…” Finalment, la moció no ha prosperat i ha caigut amb els vots favorables de CiU, MES i GdC, l’abstenció de la CUP i els vots contraris de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC)

-Moció de suport al President Mas, l’exVicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau i a favor del 9N. Aquesta és una moció presentada inicialment per CiU i que finalment ha comptat amb un ampli suport. El nostre Grup també si ha afegit, no sense abans, deixar clar que el seu suport és, primer, perquè han imputat a persones que ostenen unes de les màximes representacions institucionals del país, és a dir, per sobre de tot, s’estan atacant a les institucions legítimament democràtiques; i segon, perquè defensem la democràcia i el dret a decidir. En cap cas, ha dit el nostre regidor “el nostre suport és cap a la figura personal d’Artur Mar, avui president d’una Convergència pressumptament corrupta i capdaventera en retallades socials”. Finalment, Jordi Lloveras ha aprofitat la seva intervenció per denunciar també l’aprovació de la reforma de la llei orgànica del Tribunal Constitucional per part del PP: “Una reforma inncecessària que dotarà la institució de capacitat per suspendre els càrrecs públics que no apliquin les seves sentències i que l’únic objectiu que té és inhabilitar les institucions de Catalunya.” La moció s’ha aprovat amb els vots a favor de TSF, CiU, ERC, GdC, MES i CUP i el vot en contra dels regidors del PSC.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »