→3 de novembre de 2015. Comissió Informativa. Nota del Regidor.

Aprofitant la convocatòria extraordinària de dijous vinent el govern portarà a debat les qüestions que no es van poder discutir en l'anterior sessió. Únicament no es portaran a Ple els precs i les preguntes, ni les dels regidors ni tampoc les del públic assistent.

Dijous vinent, dia 5, tornem a tenir Ple. Aquest arribarà just una setmana després que l’Alcalde decidís suspendre l’anterior al més pur estil “ventafocs”, és a dir, quan passava un minut de les dotze de la mitjanit. Però resulta que, amb les presses per acabar, ningú de l’equip de govern es va adonar que quedaven en el tinter temes relacionats amb les ordenances fiscals i que forçosament requereixen, sense més demora, de l’aprovació del Ple. Aprofitant aquesta convocatòria extraordinària el govern portarà també a debat les altres qüestions que no es van poder discutir en l’anterior sessió. Únicament no es portaran a Ple els precs i les preguntes, ni les dels regidors ni tampoc les del públic assistent que, estoicament, va aguantar fins l’últim moment. Malauradament, però, al final es va quedar sense possibilitats de participar-hi, com se sol dir en aquests casos, es va quedar amb la paraula en la boca. El nostre grup entén que això no hauria de tornar a repetir-se, que cal garantir sempre la participació ciutadana en els plens i que seria bo, en aquest sentit, adaptar el reglament de les sessions plenàries als nous temps i a les noves realitats.

Els temes que tractarem dijous vinent seran:

-Modificacions a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis d’interès general.

-Modificació a l’ordenança fiscal reguladora de taxes urbanístiques per adequar-la als canvis legals vigents en algunes nomenclatures.

-Moció per sol·licitar un procés de participació ciutadana sobre l’emplaçament d’un nou aparcament.

-Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau i a favor del 9N.

-Moció de rebuig a la construcció d’un espigó a la zona de Punta Prima.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »