→29 d’octubre de 2015. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

Guíxols des del Carrer entén que, malgrat el 2% de reducció en l'IBI, el govern hauria pogut fer més en les bonificacions a les rendes més baixes.

El cert és que l’ordre dia del Ple d’octubre arribava farcida de punts, i alguns d’ells, d’especial rellevància pel seu interès i la seva importància vers la nostra ciutat. Intentarem, a continuació, resumir els principals temes tractats i el sentit de les votacions. Dir, abans, que els últims punts de l’ordre del dia s’han quedat en el tinter després que, just passades les dotze de la nit, l’Alcalde decidís suspendre el Ple deixant els temes pendents fins al mes següent, en una decisió que el nostre grup ni entén ni comparteix.

-Ordenances Fiscals 2016.

La proposta de l’equip de govern significarà una baixada en el rebut de l’IBI de mitjana del 2% en totes les llars. Això ha estat possible després d’actualitzar tots els valors cadastrals a partir d’un coeficient del 0,10, però ahora, baixar el tipus de gravamen del 1,10% al 0,9111%. Malgrat aquesta baixada del tipus, i sempre segons l’equip de govern, els números queden quadrats i els serveis i equipaments públics no se’n ressentiran d’aquest descens, bàsicament, perquè les quantitats que l’Ajuntament ingressarà de menys queden compensades amb les que durant aquests darrers dos anys s’han anat ingressant en concepte de revalorització del IBI per obres o millores. Un procés, aquest últim de la revalorització, que ha afectat aproximadament a un 20% dels immobles de la ciutat. El nostre regidor, en la seva intervenció, ha posat èmfasi en defensar que els valors cadastrals més baixos, en la immensa majoria de casos corresponents a famílies amb ingressos baixos, tinguessin bonificacions en funció del paràmetre dels seus ingressos per compensar el menor estalvi que tenen en relació als valors cadastrals més alts corresponents, en la immensa majoria de casos, a famílies o unitats de convivència amb ingressos alts. En el tema de les taxes d’escombreries, Guíxols des del Carrer comparteix la progressivitat aplicada a les mateixes per trams en funció dels valors cadastrals. Al final, les ordenances fiscals s’han aprovat amb les abstencions de CUP, MES i GdC, els vots en contra de CiU i els vots favorables de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC).

-Tarifació social 2016.

Aquesta és una proposta que ha presentat el nostre Grup amb el propòsit inicial de crear una comissió de treball temporal per estudiar, durant l’any vinent, l’elaboració d’un reglament per a la tarifació social dels serveis i activitats municipals que sigui d’aplicació a partir del 2017 i amb l’objectiu clar que, en cap cas, el preu sigui una barrera per accedir-hi, i per tant, el servei o l’equipament en qüestió compleixi sempre amb la seva funció social. Al final, i amb la voluntat de fer-ne un estudi més acurat de la proposta i arribar a consensuar la moció, s’ha decidit ajornar-la fins el proper Ple.

-Renúncia a l’autorització i concessió d’ocupació de domini públic marítimo-terrestre per construir tres terrasses al començament del Passeig Rius i Calvet

Un projecte de l’anterior govern (CiU i PSC) preveia muntar una estructura penjada de la barana del començament del Passeig Rius i Calvet fins a tocar la zona de platja de Can Rius; de manera que en sortissin tres terrasses que podien explotar establiments de restauració i/o bars de la zona. Cal dir que l’anterior govern va aconseguir la concessió del servei de Costes de la Generalitat, i a més, que el projecte fos aprovat en Ple per unanimitat. Per això, d’entrada sorprèn una mica aquest canvi sobtat de criteri. En tot cas, s’ha de dir que la nostra formació entén que el que convé és arreglar i ampliar les voreres i millorar els accessos a la platja d’aquella zona i que, en aquest sentit, entén que qualsevol millora de la zona passa, forçosament, per arreglar i solucionar l’ús de l’edifici de Can Rius, antiga discoteca Palm Beach. Finalment, la moció ha tirat endavant amb els vots a favor de TSF, ERC, PSC, GdC i CUP, les abstencions de CiU i el vot en contra de MES.

-Moció per implementar la Llei 24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

Aquesta és una moció presentada inicialment i conjuntament per la CUP i GdC amb la qual hem volgut, d’entrada, reconèixer el treball constant, dur i valent fet per l’Observatori DESC, la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica en la recollida de signatures de l’ILP que ha donat peu a aquesta Llei. Les formacions inicials redactores de la moció, a les quals després s’han afegit la resta de formacions, ens hem compromès a treballar per ser proactius en l’aplicació de la Llei 24/2015, especialment en tot allò que té a veure amb els habitatges buits i el lloguer social, i també a instar a la Generalitat perquè apliqui d’una vegada l’Impost sobre habitatges buits, regulat per Llei 14/2015, i avui pendent encara de desenvolupar. La moció ha estat acceptada per unanimitat.

-Moció per sol·licitar a la Generalitat que garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

Aquesta era també una moció presentada conjuntament amb la CUP on les dues formacions coincidíem en la preocupació pel fet que, en un tema tant sensible com és aquest, les partides pressupostàries que la Generalitat destina a aquest concepte no arribin a cobrir les necessitats i avui hi hagin, encara a aquestes alçades de calendari escolar, milers de sol·licituds presentades arreu de Catalunya i pendents de resoldre. En el cas concret del nostre municipi, avui tenim 69 beques menjador concedides al 100%, 69 al 50% i 21 pendents encara de resolució. La moció ha passat per unanimitat. Comentar, en aquest sentit, que en el debat dels propers pressupostos les dues formacions instarem a l’equip de govern perquè habiliti una partida econòmica per, arribat el cas, poder fer front a la necessitat. Si avui la tinguéssim, aquestes 21 que encara estan pendents de resoldre serien perfectament assumibles des del municipi.

Moció en referència al terrenys que s’han de cedir al Departament d’Ensenyament per a qui s’hi pugui construir el nou institut Sant Elm.

El grup municipal MES proposa, a través d’aquesta moció, que es faci efectiva la cessió dels terrenys de fora la Ronda de Ponent i s’abandoni, d’una vegada, l’idea dels terrenys de darrera el col·legi Gaziel, una idea que ve de temps enrere i que l’actual equip de govern sembla voler recuperar. En aquest sentit, el nostre regidor ha estat prou contundent: “l’important no és allà on es faci, sinó que es faci” i ha argumentat que cal treballar les dues opcions per, al final, agafar aquella que arribi abans a concretar-se. La moció ha decaigut amb els vots a favor de CiU i MES, les abstencions de CUP i GdC, i els vots contraris de TSF, ERC i PSC.

Han quedat ajornats, fins el Ple del mes vinent, els punts referents a la moció d’obrir un debat participatiu entre la ciutadania pel tema de l’aparcament a la zona baixa de la ciutat, i la moció de suport al President Mas, l’exVicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau i a favor del 9N. També han quedat ajornats els Precs i Preguntes, tant dels grups municipals com del públic assistent.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »