→22 d’octubre. Comissions Informatives. Nota del regidor.

Guíxols des del Carrer presentarà esmenes a la proposta d'Ordenances Fiscals 2016.

Avui, en les respectives Comissions Informatives i la Junta de Portaveus, hem parlat i dictaminat sobre aquelles propostes que seran debatudes i sotmeses a votació dijous vinent en el Ple municipal. A continuacó intentaré fer-vos un breu resum dels principals temes tractats.

Ordenances Fiscals 2016.

L’aprovació de les ordenances fiscals serà, sens dubte, un dels principals temes del Ple d’aquest mes. Les ordenances, vull recordar, són les potestats tributàries que permeten als ajuntaments l’obtenció de recursos de manera coactiva dels seus habitants i les seves activitats. Per tant, per nosaltres, és important destacar que en aquesta recaptació cal conjuminar els principis de legalitat tributària amb els d’autonomia local i redistribució de la riquesa. Per això, el nostre Grup portarà al Ple un conjunt d’esmenes entre les quals destaquen bonificacions a l’IBI en funció dels ingressos d’aquelles unitats de convivència que no superin tres vegades l’Indicador de renda de suficiència (IRSC), també passar de tres a sis anys les bonificacions per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial, o bé, aplicar un recàrrec del 50% de la quota de l’IBI d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats. Finalment, proposarem al Ple la creació d’una comissió de treball per estudiar l’elaboració d’un Reglament per a la Tarifació Social dels preus i serveis públics amb l’objectiu que, en cap cas, el preu sigui una barrera per accedir-hi, i per tant, el servei o l’equipament en qüestió compleixi sempre amb la seva funció social.

Moció per sol·licitar a la Generalitat que garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

Aquesta és una moció que hem presentat conjuntament amb la CUP. És important destacar que les dues formacions coincidim en la preocupació pel fet que les partides pressupostàries que la Generalitat destina a aquest concepte s’han congelat per quart any consecutiu. Això fa que la combinació de necessitats creixents i recursos congelats, impliqui un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per poder accedir al sistema de beques menjador. De fet, el nostre municipi ha passat de 104 concedides l’any 2014 a 51 per aquest curs.

Moció per implementar la Llei 24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

Aquesta és una altra moció presentada conjuntament amb la CUP. Amb ella, les dues formacions volem, en primer lloc, reconèixer l’excel·lent, dur i valent treball fet per l’Observatori DESC, la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica en la recollida de signatures de l’ILP que ha donat peu a aquesta Llei. En segon lloc, les dues formacions volem exigir al govern de la ciutat que tingui una actitut proactiva en l’aplicació de la Llei 24/2015 i en la lluita contra els desnonaments i en favor de la gent més necessitada en l’àmbit de l’habitatge.

Moció en referència al terrenys que s’han de cedir al Departament d’Ensenyament per a qui s’hi pugui construir el nou institut Sant Elm.

El grup municipal MES proposa, a través d’aquesta moció, que es faci efectiva la cessió dels terrenys de fora la Ronda de Ponent i s’abandoni, d’una vegada, l’idea dels terrenys de darrera el col·legi Gaziel. Dimarts vinent, en una reunió de Grup que farem oberta a la ciutadania, decidirem la nostra postura al respecte (dimarts 27, 19:00 hores, C/Sant Ramón 32).

Moció per sol·licitar un procés de participació ciutadana referent a la problemàtica de l’aparcament a la nostra ciutat i l’emplaçament de nous aparcaments.

El nostre Grup va decidir, finalment, adherir-se a aquesta moció que presenten CiU i MES. El motiu no és altre que nosaltres, per definició, estem sempre oberts processos de participació ciutadana. Altra cosa és, i en el tema concret de la construcció d’un parquing en el Passeig, que ens mantenim en el mateix que dèiem en el nostre programa electoral: “Rebutjarem el projecte d’aparcament soterrat del passeig. Reivindicarem un procés participatiu on es considerin totes les possibilitats per facilitar aparcaments en els mesos i dies punta. Treurem del calaix el projecte consensuat anys enrere per fer un aparcament amb tres nivells darrera lLa Corxera…”

Moció de suport al President Mas, l’exVicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau i a favor del 9N

Aquesta és una moció presentada inicialment per CiU i que finalment ha comptat amb un ampli suport. El nostre Grup també si ha afegit, no sense abans, deixar clar que el seu suport és, primer, perquè han imputat a persones que ostenen unes de les màximes representacions institucionals del país, és a dir, per sobre de tot, s’estan atacant a les institucions legítimament democràtiques; i segon, perquè defensem la democràcia i el dret a decidir. Posar unes urnes perquè les persones, lliurement, exercim el dret a vot mai pot se un delicte.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »