→30 de juliol de 2015. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

Guíxols des del Carrer i la CUP porten al Ple una moció per adherir-se a la campanya “Ajuntaments contra el TTPI”.

-Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

Arribat aquest punt la intervenció del nostre regidor, Jordi Lloveras, va ser prou crítica amb la proposta platejada per l’equip de govern, principalment, per la validació del vot ponderat en les votacions de les diferents comissions informatives. El nostre grup entén que actualment no és convenient usar el vot ponderat en la política, just quan la societat el que reclama és més participació que mai en la vida política, en aquest sentit entenem que el vot ponderat no reconeix la condició natural i individual del regidor. Per a nosaltres, i com bé va explicar el nostre regidor, les comissions informatives són òrgans d’estudi i consulta on és molt més important la presència proporcional dels diferents grups municipals que no pas la disciplina de vot que va estrictament lligada al vot ponderat. Lloveras també va recriminar a l’equip de govern que ara que governa no porti a la pràctica allò que proposava en campanya. Ho va dir recordant que durant la campanya TSF va proposar que en les Meses de Contractació, i per bé de la transparència, hi estiguessin presents també els grups a l’oposició, i en canvi ara s’aprova una modificació del Reglament en relació a les Meses de Contractació, però d’això no es diu res al respecte.

-Acceptació de la renúncia de Funerària Juanals del contracte de manteniment i conservació del cementiri municipal.

El nostre regidor va demanar que, i al marge de totes les licitacions que s’haguessin de fer, s’estudiés també el cost de remunicipalitzar el servei.

-Moció per adherir-se a la campanya “Ajuntaments contra el TTPI”.

Aquesta moció va ser defensada, conjuntament, pel nostre regidor i per la regidora de CUP-Poble Actiu, Elena Delgado. Aquest tractat de comerç internacional entre Europa i els EUA, que actualment s’està discutint en el Parlament Europeu, té, entre els seus objectius, la liberalització total dels serveis públics i l’obertura de la prestació dels mateixos per part de les empreses transnacionals, així com també, les compres i licitacions de béns i serveis de les Administracions Públiques, incloses les de l’àmbit municipal. El TTIP posa en perill el funcionament de tots els serveis públics, comprometent fins i tot la facultat dels representants democràticament elegits per administrar lliurement les seves comunitats. La moció va tenir els vots favorables de TSF, ERC, PSC, GdC, MES i CUP i les abstencions de CDC i Unió.

-Moció a favor de la llibertat nacional de Catalunya.

El nostre Grup es va adherir finalment a la moció si bé, en la seva intervenció, el nostre regidor va voler destacar tres elements essencials: el màxim respecte democràtic a totes les opinions i opcions, el valor del dret a decidir del poble català i de tots els pobles del món i, finalment, el caràcter no partidista d’aquesta mació. Com bé va dir Lloveras: “Aquesta no és la moció d’uns o altres, aquesta és la moció de tots i totes els que volem la independència de Catalunya, siguem de Junts per Si, de Crida Constituent o de Catalunya si que es pot, on, per cert, també hi ha persones amb conviccions independentistes” La moció va tenir els vots favorables de TSF, CDC, ERC, GdC, MES, CUP i Unió el vot en contra de PSC.

-Pregunta de GdC-E referent al vessament d’aigües brutes a la zona de Port Salvi

El regidor delegat va informar que el passat 28 de juny la policia local va aixecar acta del vessament que correspon a l’Hotel Eden Rock. Posteriorment es va fer una inspecció amb la presència d’un inspector del ministeri corresponent i del tècnic de medi ambient de l’Ajuntament, com a conseqüència d’aquesta inspecció s’ha obert un expedient. El nostre grup ha demanat una còpia de l’expedient.

-Prec de GdC-E referent al Decret d’Alcaldia que insta a la resolució del contracte per a la gestió de l’Escola Bressol Mas Balmanya.

El nostre grup considera que la gestió pública aporta uns valors afegit als quals l’Ajuntament no hi pot renunciar: transparència, proximitat, eliminació de conflictes d’interessos… En aquest sentit, el nostre regidor va demanar un estudi sobre quin seria el cost de gestionar públicament l’Escola Bressol Mas Balmanya.

wpadmin
ADMINISTRATOR
AUTOR

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »