→27 d’agost de 2015. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

Guíxols des del Carrer insta a l'equip de govern que activi, quan més aviat millor, el Consell Municipal de Serveis Socials.

Abans del Ple s’ha fet l’acte institucional d’hissada de la senyera estelada davant l’Ajuntament, d’acord amb la moció aprovada en la sessió anterior.

-Aprovació de les bases dels ajuts econòmics IBI 2015.

En aquest punt el nostre grup ha votat a favor, si bé ha estat, en paraules del nostre regidor, un si crític. Guíxols des del Carrer-Entesa entén que la situació actual, amb encara els pressupostos d’enguany pendents d’aprovació per un tema legal que en cap cas és atribuible a l’equip de govern actual, no dóna marge per obrir el debat de les ordenances fiscals. Per tant, en el tema de les bases reguladores dels ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmiques que estiguin gravades per l’IBI, no queda més remei que aprovar el que tenim fins a la data d’avui, sense que en cap cas això no vulgui dir que trobem els ajuts insuficients i poc solidaris. La nostra proposta, com bé ha explicat Jordi Lloveras, és una reforma de les ordenances fiscals per fer-les més socials aplicant el que es coneix com a tarificació social dels impostos, és a dir, que s’implanti una progressiviat fiscal no només en funció del nombre de fills i dels ingressos de l’unitat familiar, sinó també, diferenciant aquelles unitats monoparentals, aquelles que tenen membres en situació d’atur, aquelles on tots els seus membres es troben en situació d’atur, o aquelles altres on els seus integrants ja han esgotat les prestacions. Com ha recordat Lloveras, una tarificació social dels impostos en cap cas vol dir ingressar menys, sinó vol dir ingressar millor.

-Moció per Correllengua 2015 presentada per TSF, ERC i PSC i suscrita per tots els grups municipals.

Guíxols des del Carrer-Entesa sempre s’ha mostrat a favor de la plena normalització en l’ús social del català arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat lingüística, per això, el nostre regidor a votat a favor de la moció i s’ha compromès a donar suport a les activitats que es facin a la ciutat en relació al Correllengua 2015.

-Informació de les irregularitats detectades a la zona de Port Salvi.

La veritat és que aquest punt, que estava a l’ordre del dia a proposta de la Junta de Portaveus, no s’ha desenvolupat de la manera que hagués estat correcta, o al menys així ho entén el nostre grup. Desconeixem el perquè, en tot cas ja ho preguntarem, però aquest punt de l’ordre del dia, en comptes de tractar-se com un punt informatiu del govern (aquest era l’acord de la Junta de Portaveus) s’ha tractat finalment com si d’una pregunta es tractés, negant posteriorment l’Alcalde el preceptiu debat. Malgrat això, s’ha de dir que l’argumentació del regidor delegat han estat prou convincent. En tot cas, l’equip de govern encara està en espera dels resultats de l’expedient que al respecte va obrir Costes de la Generalitat.

-El precs de Guíxols des del Carrer.

El nostre regidor ha presentat dos precs al Ple. El primer per instar a l’equip de govern que activi, quan més aviat millor, el Consell Municipal de Serveis Socials; no només com un espai estable d’intercanvi d’informació general, sinó també com l’espai on debatre i planificar les línies estratègiques i els principals assumptes que en matèria de serveis socials caldrà abordar en el marc del debat pressupostari del 2016. El segon, i en relación a la remunicipalització d’alguns serveis municipals, per instar a l’equip de govern que elabori un calendari públic amb tots els terminis dels contractes existents actualment, per poder planificar amb temps els estudis a realitzar i valorar la viabilitat de recuperar alguns serveis. En aquest punt, el nostre regidor ha criticat la recent adjudicació, per part de la Junta de Govern Local, de la gestió de l’escola bressol Mas Balmanya per un import anual superior als 200.000 euros i sense que, prèviament, hi hagi hagut cap debat.

-Les preguntes de Guíxols des del Carrer.

La veritat és que aquest punt ha estat una mica caòtic. A diferència de l’últim Ple, on es van constestar primer les preguntes per escrit i després les de paraula, en aquesta ocasió s’ha fet al revès. El problema és que al fer-ho d’aquesta manera no hi ha hagut possibilitat, per part del nostre regidor de dir, una vegada exposades les preguntes, que en faltava una. Concretament, Guíxols des del Carrer va presentar per escrit dues preguntes. Una, que no ha estat contestada, feia referència a si l’Ajuntament havia tingut constància de la presència del mosquit tingre en el nostre terme municipal i, en aquest sentit, si s’ha pres alguna iniciativa preventiva al respecte. La segona, de caire evidenment social, feia referència a quantes persones, i quans nuclis familiars, es troben actualment en situació de risc d’exclusió social a la nostra ciutat. En aquest sentit, cal remarcar que la regidora delegada ha respost que, durant l’any 2014, la taxa de risc d’exclusió social a Sant Feliu de Guíxols es situava al voltant del 24%, amb 525 nuclis familiars i 1467 persones afectades.

wpadmin
ADMINISTRATOR
AUTOR

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »