→10 de setembre de 2015. Ple extraordinari. Nota del Grup.

La moció de suport per a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània s'ha aprovat per consens de tots els grup municipals.

Aquest Ple es convoca, de manera extraordinària, per tractar dos assumptes: l’aprovació inicial del Pressupost General 2015 i la moció de suport per a l’acollida de població refugiada. Recordar que el pressupost municipal restava encara pendent d’aprovació, amb totes les dificultats de gestió que això suposa, des de que el passat dia 24 d’abril la secció sindical de CCOO, primer sindicat en representació a l’Ajuntament, va presentar al·legacions al mateix en quant a defecte de tramitació, atès que no s’havia convocat cap mesa de negociació en tot allò referent al capítol I, despeses de personal. Una vegada subsanats els defectes per part del nou equip de govern sorgit de les urnes el passat mes de maig, el Pressupost 2015 ha quedat aprovat per 14 vots a favor (TSF, ERC, PSC i CiU) i 3 abstencions (GdC, MES i CUP).

Aquesta ha estat la intervenció del nostre regidor al respecte del primer punt:

Bona tarda. Abans de decantar el sentit del nostre vot, ens agradaria donar algunes consideracions al voltant d’aquest “galimatíes” pressupostari 2015. La primera és que, vista la situació actual, segurament és millor que en any electoral no s’aprovin uns pressupostos, es faci una pròrroga dels existens i es deixi que sigui el nou govern escollit a les urnes el que ho faci. D’aquesta experiència hauríem de prendre nota tots els grups municipals. Una altra consideració seria que cal ser estrictes amb les formes o el procediment, i d’una manera especial, amb tot allò que té a veure amb la participació, perquè en definitiva, no haver negociat en el seu moment quan tocava fer-ho el capítol I de les despeses amb la representació legal dels treballadors, s’arribi després a un acord o no s’hi arribi aquesta ja és una altra qüestió, és, subtilment, una manera de negar-hi la participació als treballadors i treballadores de la casa en allò on la normativa preveu que hi tinguin participació. I en aquest sentit, ens satisfà la voluntat i l’empatia fins ara demostrada per l’equip de govern i els encoratgem a continuar per la via del diàleg i la negociació amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Segurament que avui, en aquest moment, la nostra sigui una situació envejable; o com a mínim més còmoda, per exemple, que la del principal grup a l’oposició que haurà de definir el sentit del seu vot en relació a uns pressupostos que ell ha elaborat, que ha defensat, que en definitiva són seus, però que, mira per on, no els gestionarà. O més còmoda també que la posició de l’equip de govern, que avui fa menys de cinc mesos va votar en contra d’uns pressupostos que avui, en canvi, ha de defensar. I és aquí, en aquest vot contrari, on nosaltres ens volem aturar un moment per recordar alguns arguments que s’esgrimien fa menys de cinc mesos per rebutjar aquest mateix pressupost:  -No hi ha hagut diàleg amb l’oposició -No són uns pressupostos participats -S’improvisa la gestió de les obres públiques. -No hi ha un pla de millora de la ciutat. -Té vells errors i no aporta solucions a vells problemes: l’aparcament, l’escombreries, la gestió de l’Escola de Música, la Policia Local, les millores del Teatre Municipal… I per què com a nou Grup municipal que som fem ara incís en el que es va dir fa cinc mesos enrere? Doncs perquè aquells que ho van dir són els mateixos que avui governen la ciutat i, per tant, estan en condicions de canviar les coses. Per això, entenem que els propers pressupostos, els del 2016 que tenim a tocar seran fets amb diàleg amb l’oposció, seran participatius, no improvisaran en la gestió de les obres públiques, ni contindran aquells vells errors que es denunciaven i, en canvi, si que aportaran noves solucions als vells problemes que abans s’esmentaven. I una última cosa que si hem trobat a faltar:  en l’acta del debat pressupostari del passat mes d’abril, és a dir ara fa menys de cinc mesos, no hi ha, ni per part dels que defensaven el pressupost com dels que el criticaven, ni un sol esment, ni una sola línia, a aquest 24% de famílies del nostre municipi que avui es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Ni per destacar que s’estan fent polítiques socials, ni tampoc per reivindicar més política social. És, simplement, com si no existissin. I això, com a mínim, ens hauria de fer reflexionar. Dit tot això, anunciar que el nostre vot serà d’abstenció”

La moció SUPORT PER A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA ha estat aprovada per consens de tots els grup municipals. En el següent enllaç podeu trobar el text íntegre: https://drive.google.com/file/d/0B0B2Uqj7qu4tSDNZZUlCeGJNTms/view?usp=sharing

wpadmin
ADMINISTRATOR
AUTOR

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »