La tarificació social

La tarificació social

Cal modificar l'actual sistema impositiu per tal d’aplicar uns preus públics en funció de la capacitat econòmica de les famílies.

Guíxols des del Carrer, tal i com portava en el seu programa electoral i va avançar en el darrer ple el seu regidor, plantejarà, arribat el moment, la modificació de les ordenançes fiscal per implementar un sistema de tarificació social en tots els preus, taxes i impostos municipals.

El salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€ mensuals, per la qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri “renda personal” a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis municipals. A més, per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal, cal adoptar una política de taxes o preus públics dels serveis municipals on cap persona pugui quedar exclosa per motius econòmics.

Actualment les bonificacions, al marge de ser reduïdes en les seves quanties, estan restringides a les persones jubilades, en situació d’atur o que perceben el PIRMI. Per tant, són unes ajudes limitades i a la pràctica només se’n beneficien poques persones. Moltes families mileuristes o amb contractes de treball precaris en queden excloses. La proposta de Guíxols des del Carrer anirà en el sentit d’ampliar els beneficis fiscals a tots els impostos, taxes i preus públics per defensar les persones que més ho necessiten. Hi ha moltes famílies amb problemes per arribar a fi de mes, malgrat que algun membre de la família, o tots dos, treballin. Les actuals ordenances fiscals no tenen en compte aquest perfil familiar, i només s’ajuda quan la situació familiar és límit i cap membre de la família treballa.

Amb aquesta mesura s’aplicaria una política de justícia social, s’alleugeraria la càrrega fiscal que suporten les famílies més necessitades i, finalment, obtindríem uns impostos més progressius: la tarificació social no vol dir ingressar menys, sinó que vol dir ingressar millor.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »