“Treball digne cada dia”

“Treball digne cada dia”

El  7 d’octubre es commemora la Jornada Mundial del Treball Digne.

Aquest és un dia que segurament no caldria commemorar mai, perquè el treball hauria de ser sempre digne per a tothom i cada dia de l’any. Maluradament, la realitat ens demostra que no és així. Nacions Unides, a través de l’Organització Internacional del Treball, defineix la feina digna com aquella que ha de garantir a les persones treballadores una vida digna mitjançant:

– El desenvolupament dels llocs de treball i les formes de vida sostenibles.

– La garantia dels drets fonamentals del treball i la promoció del diàleg social.

– L’extensió de la protecció social, amb la inclusió i la igualtat de gènere com a eixos transversals.

Actualment, i segons dades de l’OIT, al món hi ha 700 milions d’homes i dones que treballen a canvi d’un salari que els condemna a sobreviure per sota del llindar de la pobresa. Per això, el 2015, les Nacions Unides van acordar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible des d’una triple dimensió: l’econòmica, la social i la mediambiental. Aquesta agenda està constituïda per 17 objectius de desenvolupament sostenible que situen en el seu centre d’acció les persones i el planeta, i proposa les eines necessàries per afrontar els desafiaments que afecten la humanitat, entre ells els del món del treball, en una societat en què a escala mundial:

– El 60% dels treballadors i treballadores del món no tenen contracte de treball.

– Menys del 45% dels assalariats i assalariades estan ocupats a temps complet.

– 21 milions de persones (11 de les quals són dones) són víctimes del treball forçós.

– Només el 27% de la població mundial disposa de la cobertura social adequada.

– 168 milions de criatures al món són víctimes del treball infantil.

– La meitat de la població mundial viu només amb l’equivalent a 2 dòlars diaris.

El treball digne ens permet com a societat:

– Eradicar la pobresa.

– Garantir la redistribució de la riquesa.

– Defensar els drets humans, construir societats igualitàries i socialment justes.

– Assegurar que les persones treballadores esdevinguin subjectes de ple dret.

A nivell de Catalunya la precarietat, l’eventualitat i la sinistralitat són factors que a diari ens demostren que a la nostra societat tenim una bossa esquistada de treball gens digne. Certes maneres de concebre el treball i certes formes alineades amb aquestes maneres de tractar les persones treballadores, haurien de ser intolerables en ple segle XXI, més encara, si ens considerem una societat desenvolupada i democràtica, però la realitat ens demostra que hi són, que són abusives i que mai s’acaben d’eradicar.

Per tot plegat Guíxols des del Carrer, la formació dels “comuns” a Sant Feliu de Guíxols, fa public aquest manifest en tal data com avui per commemorar la Jornada Mundal del Treball Digne i fer-ne partícip a tothom.

Sant Feliu de Guíxols, 7 d’octubre de 2018

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »