A Guíxols des del Carrer continuem amb els comptes clars i, de la mateixa manera que vam fer els anys 2015, 2016 i 2017, ara us desglossem la liquidació econòmica corresponent al 2018:

INGRESSOS
Per Grup Municipal i regidor
  4.320,00
DESPESES
Local seu C/ Sant Ramón  1.800,00
IBI + Escombr. local    740,35
Llum local    164,58
Aigua local    177,24
Material       66,35
Cartelleria    108,90
Domini web     114,00
Traspàs provisió de fons per a la campanya 2019   1.148,58
RESULTAT EXERCICI   4.320,00   4.320,00

Aquesta és la liquidació econòmica corresponent al 2017:

CONCEPTE
INGRESSOS
Per Grup Municipal i Regidor
  4.320,00
DESPESES
Local seu C/ Sant Ramón  1.800,00
IBI local    220,00
Escombraries local    413,74
Llum local    161,70
Aigua local    176.82
Cartelleria, difusió i actes    519,00
Domini web      96,00
RESULTAT EXERCICI   4.320,00   3.387,26

La diferència (932,74) es traspassa a Catalunya-En Comú per col·laborar en el finançament de la seva estructura


Liquidació econòmica corresponent a l’exercici 2016. El grup municipal, en concepte de representació institucional, rep de l’Ajuntament una assignació per grup i per tenir un regidor.

TRESORERIA ANY 2016
INGRESSOS
ASSIGNACIÓ PER GRUP MUNICIPAL i REGIDOR    4320,00
DESPESES
CARTELLS i PUBLICITAT    -507,65
JORNADES FORMATIVES    -200,00
MANTENIMENT PÀG. WEB      -97,45
LOCAL SEU C/ SANT RAMON  -1700,00
IBI-ESCOMBR.SEU C/ SANT RAMON    -648,28
COM.PROP. SEU C/ SANT RAMON    -175,92
LLUM SEU C/ SANT RAMON    -105,82
AIGUA SEU C/ SANT RAMON    -116,60
MATERIAL DIVERS    -126,74
RESULTAT FINAL EXERCICI 2016     651,54
REINTEGRAMENT DEL DEUTE     651,54   (*)
TANCAMENT EXERCICI 2016       0,00

 (*) El deute es correspon amb la bestreta que l’any 2015 ens va avançar ICV per finançar les despeses de la campanya municipal i que també trobareu detallada en el nostre web.
A Guíxols des del Carrer volem fer una política transparent amb els comptes clars. La nostra és una manera diferent d’entendre la política en la què la ciutadania determina, exerceix i supervisa les accions de les entitats públiques, dels seus representants i de la gestió dels seus recursos. Properament trobareu en aquest apartat un resum clar de totes les nostres depeses. Volem fer públic el cost de la nostra campanya. La nostra és una clara aposta per la transparència i, en aquest sentit, entenem que hem de donar exemple.

EL COST TOTAL DE LA CAMPANYA ELECTORAL 2015 VA SER DE 5.085 €UROS

D’acord amb la política de transparència que caracteritza el codi ètic de “Guíxols des del Carrer-Entesa”, donem compte del que ens ha costat la campanya electoral: El material de campanya, els elements físics que han donat suport a les sigles i la candidatura ha estat l’element més costós: 1.495’58 €; el servei de vídeo que ens ha permès estar presents a les xarxes socials: 786’5€; els encàrrecs a impremtes: 632’5; restauració i càtering dels actes electorals: 489’45; la posada en marxa i el disseny d’un lloc web: 349’69; un equip de so portàtil: 338€; una pàgina de publicitat a l’Ancora 290’4€; serveis de copisteria: 163’17; planters de tomata per obsequi: 121€; fixacions cartells: 101’20; viatges: 100 €; carpa per actes al carrer: 89’95; pintura: 15’95; flors obsequi: 10€ i diversos: 101’70€.

En total: 5.085€. Una quantitat que no arriba a la meitat de la despesa feta en la campanya de 2011 per ICV-EUiA. Guíxols des del Carrer ha volgut retallar al màxim les despeses de campanya malgrat ser una candidatura nova que havia de fer un esforç per donar-se a conèixer. A Sant Feliu de Guíxols no hi ha hagut cap pacte entre els partits, com ara a Olot, per fer una campanya austera, amb limitació de despeses. Malgrat això GdC-E sí que ha adoptat aquest objectiu. Una de les qüestions més insultants per a la ciutadania que pateix és precisament el desplegament de recursos amb finalitats partidistes.

Els diners de la campanya han estat aportats exclusivament per l’agrupació local d’ICV-EUiA i ara es farà un acord entre aquesta coalició i GdC-E per assumir cadascú una part de les despeses i retornar a ICV-EUiA la part corresponen.

Els ingressos de la plataforma sortiran de les assignacions mensuals que l’Ajuntament ens donarà per haver obtingut un regidor, i també, del 20% de totes les quantitats en concepte d’assistència a reunions de treball que percebi el nostre regidor. .

Translate »