Són molts els motius per donar suport a la vaga del 8M

Són molts els motius per donar suport a la vaga del 8M

La nostra formació dóna suport a les mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

-Perquè es trenqui la divisió sexual del treball que condemna a les dones a la precarietat, la discriminació laboral i els treballs més mal pagats.

-Perquè es considerin les violències masclistes com una qüestió que afecta tota la societat i es tinguin en compte les seves diferents causes i dimensions.

-Perquè la justícia deixi d’aplicar una lògica patriarcal i s’apliquin de forma efectiva les lleis contra les violències masclistes i s’ampliïn per incloure la violència sexual.

-Per fer efectiva la veritat, la protecció, la reparació i la justícia a les dones víctimes de les violències masclistes.

-Per crear alternatives per a les treballadores migrants, malgrat es puguin trobar en situació administrativa irregular.

-Perquè les persones dissidents sexuals, amb especial atenció a les dones trans, deixin de patir agressions i múltiples violències.

-Per una societat que respecti i valori la diversitat sexual, d’identitat i / o expressió de gènere.

-Perquè l’educació afectivosexual estigui prevista en el currículum escolar i sigui integral, lliure d’estereotips sexistes, racistes i LGTBIfóbics.

-Perquè l’avortament estigui fora del Codi Penal i es reconegui com un dret de les dones i persones amb capacitat de gestar a decidir sobre el seu cos i la seva maternitat.

-Perquè es faci visible i es reconegui el valor i la dignitat del treball domèstic i de cures que realitzen majoritàriament les dones.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »