Anna

anna

Els joves hem de ser protagonistes de la ciutat. Impulsarem un Consell de Joventut, on debatre i prendre decisions al voltant de què volem de Sant Feliu. Transformarem l’actual Punt d’Informació Juvenil en un ateneu autogestionat des d’on tenir un espai propi per organitzar concerts, xerrades, cursos… i tot allò que, col·lectivament, es decideixi”

 

María

maria-dolors

Dinamitzarem l’activitat turística de Sant Feliu millorant la gestió, els sistemes d’atenció d’informació i els espais web. Impulsarem espais d’oci que acompanyin el projecte hoteler de la Rambla Portalet, defensant sempre un turisme local de qualitat, sostenible i responsable”

 

Sònia

28

El nostre és un compromís de solidariat i cooperació, per això destinarem l’1 % dels ingressos propis municipals al finançament de projectes de cooperació al desenvolupament i col·laboració amb les ONG”

Carmen

27

En el ámbito de las competencias municipales hemos de velar y vigilar para que se aplique un trato respetuoso a todos aquellos animales que hayan sido abandonados. Apoyaremos a las asociaciones defensoras y protectoras de animales de la nuestra ciudad”

Virginia

c23

Elaborarem un pla de gestió de les àrees del medi natural marí. Proposarem la creació de reserves marines parcials a l’entorn de la cala de l’Ametller, la Punta de Garbí i la Punta d’en Bosc, per definir àrees de restriccions a les embarcacions esportives i fer campanyes d’educació ambiental”

María Carmen

c4

Aplicaremos precios sociales al transporte público, tanto en las relaciones urbanas (para estudiantes, gente mayor o personas en situación de paro) cómo interurbanas (desplazamientos para ir a trabajar, o buscar trabajo, fuera del municipio)”

Guillermo

c6

Volem aprofitar les vivències i experiències de les persones grans per fer-les partícips de la vida pública en el municipi, posant de relleu serveis i activitats que els afavoreixin. Revisarem els barems pel que fa a l’accés de les persones grans i amb pocs recursos econòmics a l’Asil Surís i al Centre de Dia”

Àngel

c5

Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals; per això impulsarem la configuració d’espais de debat per treballar temes locals referents a la memòria històrica”

Amàlia

c13

Considerem l’educació com un treball compartit entre familia, escola i entorn. Per això, referem el Consell Escolar Municipal i l’impulsarem com a centre de debat i de presa de decisions en l’àmbit educatiu municipal. Crearem, també, una comissió permanent que assessori a la regidoria corresponent”

Pere

c14

Integrarem el Codi Ètic dins del Reglament Orgànic Municipal (ROM), exigirem el compromís de complir amb les mocions aprovades en el Ple Municipal i adequarem el ROM a noves estructures de participació ciutadana, com per exemple els pressupostos participatius o el dret a la consulta popular”

Jesús

c 25

Estudiarem i identificarem les possibilitats de millora en l’eficiència energètica dels diferents tipus d’immobles i en els hàbits de consum. Promourem la contractació en empreses energètiques com Som Energia, que defensen un model d’economia socialment responsable i de creixement sostenible”

Manel

c18

Elaborarem un cens d’habitatges buits i un pla local d’habitatge que inclogui les necessitats reals d’habitatge social i assequible en el municipi. Obrirem una oficina específica per fomentar el parc de lloguer social. Lògicament, tot això ho farem escoltant els que saben, escoltant a la PAH”

Laura

c17

Ens adherirem al Pacte Social de l’Aigua. Cal revisar el contracte municipal amb l’actual empresa adjudicatària per fer-ne una auditoria i saber quin és el benefici real que té i quin és el cost que té el servei, tot plegat, amb la finalitat d’adequar-ho i garantir el subministrament a tota la ciutadania”

Carme

c1

Farem campanyes per impulsar la reducció i el foment de la recollida selectiva de residus per avançar cap al servei de recollida selectiva porta a porta. Revisarem el contracte i el sistema de neteja viària i recollida d’escombraries i farem efectius els descomptes per ús de la deixalleria”

Lluïsa

c2

En la lluita contra el racisme social promourem la creació d’un observatori antiracista que reculli denuncies de discriminació o opressió. Elaborarem normatives que contemplin algun tipus de sanció a tota acció o expressió xenòfoba i donarem suport a totes les associacions, entitas i moviments socials que treballin contra el racisme”

Manel

c3

Elaborarem un projecte museístic que combini totes les possibilitats dels espais actuals i futurs, marcant una línia coherent amb els objectius culturals i d’imatge de la ciutat. Convertirem l’antic Hospital en centre de manifestacions, lloc de trobada i d’iniciatives artístiques dels creadors i creadores locals”

Joana

c9

Estudiarem la possibilitat de posar en marxa un menjador social que cobreixi les necessitats bàsiques alimentàries de les persones més desafavorides, en aquest sentit, volem ampliar, fora del calendari escolar, les beques menjador”

Trevor

c11

Creiem que el món local necessita d’una UE social i no d’un simple espai de lliure circulació de capitals i de producció. Per això, des de l’Ajuntament, reitererem la nostra oposició al nou acord que s’està negociant sobre el Tractat de Lliure Comerç (TTIP) entre la UE i els EEUU”

Teresa

c24 maria sabater

Fomentarem la practica de l’esport, potenciant les entitats i clubs esportius, els espais esportius i l’esport de base i formatiu. Augmentarem els ajuts i les beques per a la pràctica esportiva”

Rosa

c10

Recuperarem la gestió pública per a l’Escola de Músicai i ampliarem el seu contingut. Volem aplicar una tarificació social en els preus de les seves matrícules i augmentar els ajuts i les beques”

Pere

c15

Incentivarem el cooperativisme, el treball comunitari i les cases d’ofici. També demanarem i afavorirem la implantació de cicles formatius d’alt valor tecnològic, com per exemple, cicles relacionats amb la tecnologia mòbil i el disseny 3D. Completarem el cicle formatiu superior del sector nàutic”

Manel

c26

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) és una possibilitat de millora curricular en la recerca de feina; per això proposem, en el cas de persones aturades i persones amb pocs recursos, incentivar i subvencionar el seu accés”

Maite

c19

La superació de l’actual sistema d’ injustícia social, la lluita contra la corrupció derivada del vell règim i la defensa del procés sobiranista i del dret a decidir, inclosa la independència, són objectius bàsics d’un nou procés constituent que hem d’obrir des baix”

Neus

c22

Millorarem i ampliarem l’oferta del mercat ecològic, obrint el ventall de la col·laboració als municipis de Vall d’Aro i a productes més enllà de l’alimentació. Incentivarem l’agricultura de la zona a la seva conversió a conreu ecològic”

Anna

c21

Universalitzarem el dret d’accés a l’escola bressol en la franja de 2 a 3 anys, amb la mateixa atenció cap a aquelles families que optin per fer l’educació infantil a casa. Elaborarem igualment plans d’ajuts econòmics per garantir la participació de tots els infants que ho vulguin en les activitats culturals, educatives o esportives de la ciutat”

 

Salvador

c7

Impulsarem l’edifici de Les Vetlladores com un centre de referència de la formació ocupacional i la formació al llarg de tota la vida. Treballaren amb profunditat les especialitats que més s’acostin a les necessitats formatives de la nostra ciutat i concretarem acords de col·laboració amb empreses locals i comarcals”

 

Àngels

c8

Fomentarem el paper actiu i referencial del Consorci per a la Normalització Lingüística i treballarem programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en català, especialment adreçats a serveis d’atenció a la població nouvinguda”

Laura

c20

Sancionarem, amb impostos locals que després destinarem a política h’habitatge social, als bancs que mantinguin pisos buits. Farem un cens d’habitatges buits per promoure el parc d’habitatge públic i dotarem dels recursos necessaris a l’Oficina de l’Habitatge i a la Taula de Coordinació pel Dret a l’Habitatge”

Julià

c12

Farem campanyes per impulsar la reducció i el foment de la recollida selectiva de residus. Auditarem i revisarem, en profunditat, el contracte i el sistema de neteja viaria i recollida d’escombraries. Farem efectius els descomptes per ús de la deixalleria”

Jordi

c16

Tinc la sort, i el privilegi, de poder encapçalar un grup de persones preparades i capacitades per tirar endavant un projecte de ciutat nou, col·lectiu, d’esquerres, esgrescador i que, a partir de la confluència, portarà a l’Ajuntament el canvi que necessita. La nostra força és la força de la gent”

GUÍXOLS DES DEL CARRER-ENTESA (GdC-E)

1. JORDI LLOVERAS AVELLI

2. JULIÀ CASTELLÓ JANÓ

3. LAURA AGÜERA RIERA

4. MARIA ANGELES COMAS CATARINEU

5. SALVADOR SANCHEZ ARDID

6. ANA GRANOLLERAS CASTELLO

7. MARIA NIEVES MERLOS SORIANO

8. MARIA TERESA DALMAU BENET

9. MANUEL MUÑIZ CUSTARDOY

10. PEDRO ORTEGA GONZALEZ

11. ROSA MALLORQUÍ GRUART

12. MARIA TERESA SABATE GRAU

13. TREVOR GLENN SKINNER

14. JUANA VALLS ANDREU

15. MANUEL MARZO MARTINEZ

16. MARIA LUISA SALES FORN

17. MARIA CARMEN FRAILE DEULOFEU

18. LAURA MARIN MUÑOZ

19. MANUEL AGÜERA MUÑOZ

20. JESÚS FERNANDEZ BORT

21. PERE PUJOL PASSARIUS

Suplents

1. AMALIA CASTELLÓ JANO

2. ANGEL JIMENEZ NAVARRO

3. GUILLERMO CABELLO COSANO

4. MARIA CARMEN CAPILLA BOLIVAR

5. VIRGINIA CARRANZA RODA

collage 30 web
Translate »