Jornades obertes de debat i treball

Jornades obertes de debat i treball

Cada dimarts, durant el mes de març, posarem en marxa una jornada oberta de debat i treball. Les farem de 7 a 9 del vespre en el local del C/ Sant Ramón. 

Cada jornada estarà marcada per un eix sobre el qual es debatrà i es recolliran les propostes que surtin, perquè volem que Sant Feliu de Guíxols sigui una ciutat … 

EIX 1. TRANSPARENT i PARTICIPATIVA. Parlarem, entre altres coses, dels pressupostos participatius, què són i com s’elaboren; també de com és possible potenciar els mecanismes de participació ciutadana (l’audiència pública, l’iniciativa veïnal o la consulta popular) i dels consells sectorials de ciutat. També de com hauria de ser un veritable butlletí municipal i, evidentment, de totes aquelles altres qüestions que volgueu plantejar.

EIX 2. ON LES PERSONES SIGUIN LA PRIORITAT. Abordarem el greu problema de la falta de vivenda assequible que patim i de com reforçar els Serveis Socials municipals. Plantejarem qüestions al voltant de la tarifació social i de la gestió pública de l’aigua. També parlarem del model cultural que volem per a la ciutat i de la necessària construcció d’un nou IES (oblidat pel govern) i, evidentment, de totes aquelles altres qüestions que volgueu plantejar.

EIX 3. SOSTENIBLE AMB L’ENTORN i RESPECTUOSA AMB EL MEDI. Debatrem sobre el nostre model de recollida selectiva i de neteja viària (després que el govern hagi estat incapaç en quatre anys de concretar res). Parlarem del projecte d’implantar a la nostra costa una Zona Marina per al Bioconeixement i de la recuperació dels espais públics avui en mans de concessions privades. Evidentment, també parlarem de totes aquelles altres qüestions que volgueu plantejar.

EIX 4. SOLIDÀRIA i FRATERNAL. Treballarem per portar la banca ètica al nostre consistori. Estudiarem com destinem el 0,7% dels in-gressos propis a ajudes a la cooperació i el desenvolupament. Continuarem amb la feina del nomen-clàtor per treure, com hem fet amb l’Antoni Vidal, els noms de la via pública que no es mereixen ser-hi i, evidentment, també parlarem de totes aquelles altres qüestions que volgueu plantejar.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »